O psychoterapii – najczęściej zadawane pytania.

Czym się różni psychoterapia od konsultacji psychologicznej?
Konsultacja psychologiczna lub inaczej poradnictwo psychologiczne jest doraźną formą pomocy psychologicznej, najczęściej skoncetrowaną na bieżącym problemie lub zaistniałej trudnej sytuacji życiowej. Rozmowa z psychologiem pozwala wspólnie poszukać najlepszego rozwiązania, uzyskać poradę, otrzymać emocjonalne wsparcie, poradzić sobie z odczuwanymi emocjami. Koncentruje się głównie na zewnętrznej stronie problemu.

Psychoterapia jest leczeniem zaburzeń życia psychicznego metodami psychologicznymi. Podczas psychoterapii terapeuta towarzyszy pacjentowi w poszukiwaniu i rozumieniu źródeł występujących w jego życiu trudności, niechcianych, niekorzystnych zjawisk, powtarzających się schematów w relacjach z innymi ludźmi. Psychoterapia ma na celu eliminowanie lub zmniejszanie objawów lub odczuwanego cierpienia pacjenta; wprowadzenie zmian w sposobie przeżywania.


Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?: W psychoterapii wyróżniamy kilka nurtów, które róźnią się stosowanymi metodami i podejściem do natury problemów pacjenta. Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się
z psychoanalizy, lecz nie jest z nią tożsama.

Terapeuta psychodynamiczny przyjmuje założenie, iż udział w życiu psychicznym człowieka mają czynniki nieświadome, które mogą determinować jego życiowe wybory, postawy, a także odgrywać znaczącą rolę w budowaniu bliskich relacji interpersonalnych.

Wspólnie z pacjentem poszukuje wewnętrznych, niekiedy ukrytych źródeł występujących problemów, choć bierze również pod uwagę realne życie pacjenta i zewnętrzne źrodła zaburzeń. Zrozumienie siebie i własnych mechanizmów działania ma pozwolić wprowadzić pacjentowi realne zmiany w jego życiu i kierować nim w bardziej świadomy sposób.

PSYCHOLOGWSZCZECINIE.PL - psycholog w Szczecinie | Realizacja www.lukdan.pl